TAJP

Zapraszamy do odpowiedzi na Wasze zaangażowanie się w TAJP (Technologie Autonomicznych Jednostek Pływających)

Nazwa (lub imię i nazwisko)
Przedsiębiorstwo/instytucja/uczelnia
Adres e-mail
Liczba zatrudnionych inżynierów:
(1) Czy Państwa przedsiębiorstwo/instytucja/uczelnia dysponuje kompetencjami inżynierskimi w zakresie całościowego projektowania lub produkcji:

(2) Czy Państwa przedsiębiorstwo/instytucja/uczelnia dysponuje kompetencjami inżynierskimi w zakresie integracji:

(3) Czy są plany wskazujące, że Państwa przedsiębiorstwo/instytucja/uczelnia będzie zaangażowana w projekty dotyczące projektowania/integracji systemów związanych z autonomicznymi jednostkami pływającymi, automatyzacją obsługi jednostki bądź zdalnej obsługi/monitorowania jednostki? Jeśli tak, proszę podać obszar projektu oraz potencjalny horyzont czasowy.

(4) Jak oceniacie Państwo możliwość pozyskania na rynku inżynierów z kompetencjami w zakresie projektowania i integracji systemów specyficznych dla autonomicznych jednostek pływających, automatyzacji procesu obsługi jednostek pływających, zdalnego monitorowania oraz zarządzania jednostką?

(5) Czy zamierzacie Państwo budować i rozwijać kompetencje z zakresu projektowania i integracji systemów specyficznych dla autonomicznych jednostek pływających, automatyzacji procesu obsługi jednostek pływających, zdalnego monitorowania oraz zarządzania jednostką w ramach rozwoju własnej kadry inżynierskiej? Jeśli tak, proszę podać docelową liczbę specjalistów w tej dziedzinie oraz potencjalny horyzont czasowy na zbudowanie takiego zespołu.
(6) Czy z punktu widzenia działalności Państwa przedsiębiorstwa/instytucji/uczelni widzicie Państwo potrzebę rozwoju kadry w następujących obszarach Technologii Autonomicznych Jednostek Pływających (TAJP):

(7) Z punktu widzenia procesu działania Państwa przedsiębiorstwa/instytucji/uczelni, która z poniższych form rozwoju kadry inżynierskiej jest najdogodniejsza?

(8) Ilu pracownikom chcielibyście Państwo zaproponować wybraną w punkcie (7) ofertę rozwoju kompetencji?
Captcha - dla bezpieczeństwa przed spamem, przepisz powyższe znaki


Mateusz Lasota
0 COMMENTS
Powered by Khore by Showthemes