Szczelne tworzywo

Infuzja

Tam gdzie potrzebne jest tworzywo o dużej gęstości, zapewniające trwałość, szczelność, a przede wszystkim – bezpieczeństwo przechowywanej w nim cieczy, stosuje się polietylen HDPE. Mogą to być na przykład pojemniki na olej czy paliwo, rury ciśnieniowe czy beczki. W każdej z tych sytuacji konieczna jest pewność, że przechowywana albo przepływająca ciecz nie wydostanie się na zewnątrz.